رسالت مدرسه بیگ دیتا

بی توجهی به علوم داده و فن تحلیل برای هر سازمانی در هر جایگاهی یک خطر بسیار بزرگ تلقی می شود.

ما در مدرسه بیگ دیتا در صدد رفع این خطر هستیم. بنیانگذار

مدرسه بیگ دیتا در سال ۱۳۹۷ با توجه به نفوذ روزافزون هوش مصنوعی در دنیای حاضر با هدف توسعه فعالیت های آموزش محور و پژوهش محور به منظور تربیت و آماده سازی نسل جوان و تازه نفس جوانان ایران به منظور ورود به بازار کار محصولاتِ داده محور در ایران تاسیس شد. برنامه اصلی مدرسه بیگ دیتا در سه شاخه آموزش، پژوهش و پیاده سازی پروژه های تحلیل داده استوار است.

  • ارائه دوره های تخصصی هوش مصنوعی، علوم داده، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، تحلیل بیگ دیتا، پردازش زبان طبیعی و پردازش گراف 
  • پیاده سازی پروژه های تحلیل داده با اتکا بر تجربه و مهارت تیم توسعه نرم افزار 
  • امکان سنجی و پیش بُرد پروژه های پژوهشی در حوزه های نوین علوم داده