سبد خرید 0

آشنایی با اجزای کلیدی الاستیک سرچ، لاگ استش و کیبانا

مقدمه قبل از هر چیز باید این نکته…

آشنایی با NewSQL: تداوم ارتباط SQL و NoSQL

مقدمه یک دیدگان سنتی که هنوز طرفداران زیادی…

HBase: یک ذخیره ساز توزیع شده NoSQL به صورت ستون گرا

مقدمه HBase یک محل ذخیره سازی NoSQL بصورت ترکیبی…

دیتابیس گرافی Neo4j

مقدمه دیتابیس گرافی Neo4j مهلم از اویلر و…

دیتابیس های SQL و NOSQL به همراه بررسی تئوری CAP

در این مقاله قصد داریم بصورت کوتاه مقایسه…

keyboard_arrow_up