در صورتی که جمله فوق در رابطه با شما مخاطب ارجمند و گرامی به عنوان یک متخصصِ فعال در حوزه علوم داده صدق می کند می توانید رزومه خود را ثبت نمایید. در صورتی که رزومه از لحاظ معیارهای فنی مورد تایید قرار گرفت و شرایط شما برای پیوستن به پروژه های در دست اجرا و آتی مهیا بود برای مصاحبه غیرحضوری با شما تماس گرفته خواهد شد. در صورت موفقیت در مصاحبه غیرحضوری یک نمونه پروژه تحلیلی برای شما فرستاده خواهد شد که می بایست طبق موعد توافق شده پیاده سازی گردد. در صورت پیاده سازی موفق پروژه، به مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد تا شرایط همکاری برای شما مخاطب ارجمند مطرح گردد. در صورت توافق طرفین به عنوان عضو رسمی تیم آزمایشگاه علوم داده و بیگ دیتا شناخته خواهید شد و این برای ما افتخار بزرگی است. به امید دیدار شما.

بارگزاری فایل ها