داده کاوی یا گراف کاوی در پایتون و اسپارک با Spark GraphFrames

کد تخفیف ویژه 50 درصدی دوره های آموزشی پروژه محور مدرسه بیگ دیتا: BigDataSchool
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مشاهده دوره های آموزشی