داور گیوکی، دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، تهران، ایران


تحصیلات

دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1391 – 1388

رساله: طراحی سامانه‌ای برای بازیابی تصاویر با استفاده از روش‌های هوشمند قابل کاربرد در جویشگرهای تحت وب

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر با گرایش محاسبات کوانتومی، دانشگاه تهران، 1387 – 1385

پایان‌نامه: اتوماتای سلولی کوانتومی و کاربرد آن در محاسبات کوانتومی

انتشارات


سوابق علمی ایشان ۷ مقاله ISI در ژورنال های مختلف و معتبر بین‌المللی و ۸ مقاله کنفرانس در کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی می‌باشد.