دکتر احسان ضیا فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی برق می باشند.