دکتر محمد علی سلطان شاهی، متولد سال 1364، کاندیدای دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران است و مقالات متعددی در ژورنال های معتبر پژوهشی در سطح جهان و کنفرانس های بین المللی به چاپ رسانیده است. 

پروفایل ایشان در ResearchGate