آشنایی

ایشان در سال ۱۳۸۸ با انتشار چهار مقاله ژورنال ISI و کنفرانس فوق لیسانس هوش مصنوعی را دریافت نموده و با وجود دریافت بورس تحصیلی A* از دانشگاه ملی سنگاپور و همچنین پذیریش در مقطع دکتری هوش مصنوعی در دانشگاه فردوسی مشهد، از ادامه تحصیل منصرف شده و به تاسیس یک شرکت فناورانه روی می آورد. ۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه و مشارکت در پروژه های ملی و فراملی، در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و فناوری اطلاعات از جمله سوابق ایشان است.