سبد خرید 0

پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی KMenas با استفاده از Map Reduce

مقدمه این پژوهش کلیدی هست که در این زمینه …

تابع هدف در SVM : راهکار Penalty و دوری از Overfitting

مقدمه تو این مطلب کوتاه میخوام راجع به…

یادگیری غیرنظارتی یا همون Unsupervised Learning

مقدمه قسمت قبل که در رابطه با یادگیری…

یادگیری نظارتی یا همون Supervised Learning

یادگیری نظارتی در یادگیری نظارتی ما یه دیتاست…

keyboard_arrow_up