Slide 1
آینده درخشان کاری خود را با هوش مصنوعی با ما رقم بزنید 🙂
مدرسه علم داده

پلتفرم یادگیری پروژه محور هوش مصنوعی

مجوزها

29
دوره آموزشی

1785
دانشجو

150 ساعت
ساعت آموزش

15
تعداد اساتید

موضوعات و محورهای آموزشی منتخب

پردازش زبان طبیعی

یادگیری عمیق

machine-learning

یادگیری ماشین

4431898

علم داده

برنامه نویسی

پردازش گراف

Reco-Sys

سیستم های توصیه گر

analytics

هوش تجاری

data-analytics

بصری سازی داده

dataEngineering

مهندسی داده

دوره های آموزشی آنلاین پروژه محور

مجله آنلاین

اخبار دنیای هوش مصنوعی

مجوز شرکت خلاق

مدرسه علم داده یکی از محصولات تجاری شرکت ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف است که حوزه هوش مصنوعی سرویس های سازمانی متنوعی دارد.

تدریس در مدرسه علم داده

به منظور همکاری آموزشی، تدریس و ارایه آموزش در مدرسه علم داده و پیوستن به ما به عنوان عضو هیات علمی، به لینک زیر مراجعه فرمایید

درخواست آموزش سازمانی

با استفاده از پلن آموزش سازمانی مدرسه علم داده، فرصت رشد و توسعه مهارت های فنی کارکنان خود را فراهم آورید.