Slide 1
آینده درخشان کاری خود را با هوش مصنوعی با ما رقم بزنید 🙂
مدرسه علم داده

پلتفرم یادگیری پروژه محور هوش مصنوعی

موضوعات و محورهای آموزشی منتخب

پردازش زبان طبیعی

یادگیری عمیق

machine-learning

یادگیری ماشین

4431898

علم داده

برنامه نویسی

پردازش گراف

Reco-Sys

سیستم های توصیه گر

analytics

هوش تجاری

data-analytics

بصری سازی داده

dataEngineering

مهندسی داده

آمار و ارقام

49
دوره آموزشی

2724
دانشجو

300 ساعت
ساعت آموزش

34
تعداد اساتید

همراهان

دوره های آموزشی

اخبار دنیای هوش مصنوعی

شرکت خلاق در مسیر دانش بنیان

مدرسه علم داده یکی از محصولات تجاری شرکت ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف در حوزه هوش مصنوعی است که تحت مجوز پارک علم و فناوری استان مرکزی و معاونت علمی و  و فناوری ریاست جمهوری ایران فعالیت دارد.

تدریس در مدرسه علم داده

به منظور همکاری آموزشی، تدریس و ارایه آموزش در مدرسه علم داده و پیوستن به ما به عنوان عضو هیات علمی، به لینک زیر مراجعه فرمایید

درخواست آموزش سازمانی

با استفاده از پلن آموزش سازمانی مدرسه علم داده، فرصت رشد و توسعه مهارت های فنی کارکنان خود را فراهم آورید.