haddad

دکتر حمیدرضا حداد

ایشان هم اکنون بعنوان دانشمند ارشد علم داده بطور تخصصی در حوزه زبان شناسی رایانشی با هوش مصنوعی، پیش بینی با شبکه های RNN و پردازش تصویر فعالیت می کنند. فارغ التحصیل دکتری مدیریت از دانشگاه تهران، ارشد و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران و دو مرتبه دانشجوی نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی ارشد گوشه ای از رزومه علمی ایشان می باشد.