محمد حیدری

فاندر Data School

پذیرفته شده مدرسه تابستانه یادگیری ماشین، National Taiwan University

فارغ التحصیل مقطع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشجوی اسبق مقطع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی تهران

سخنران مدعو در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی رشته هوش مصنوعی و علوم داده

مدیرعامل ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف، تحت مجوز خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نویسنده کُتُب و مقالات متعدد در شاخه هوش مصنوعی، پردازش متن و گراف در کنفرانس های ملی و بین المللی