آشنایی

فاطمه زهرا درزی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه الزهرا در تهران است. از علاقه مندی های پژوهشی وی می توان به پردازش داده های سری زمانی و پردازش تصویر اشاره کرد.