پوریا جهان دیده

پوریا بیشتر از ۷ سال سابقه کار Full Stack را در کارنامه خود دارد. او از سال ۱۳۹۴ تا به امروز در شرکت های معتبر و بزرگی همچون ایرانسل، اسنپ، زرین پال و کیان دیجیتال مشغول به فعالیت و توسعه نرم افزار بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ در رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه علم صنعت ایران فارغ التحصیل شده است. پوریا تجربه دست و پنجه نرم کردن با زبان های برنامه نویسی و تکنولوژی های نرم افزاری متعددی از جمله موارد ذیل را نیز دارد:

 Node.js, PostgreSQL, NestJS, Next.js, React, GitLab CI/CD, Docker

Helm, Kubernetes, OpenShift, MobX, TypeScript, Python, Flask