مسعود کاویانی

مهندس ارشد زیرساخت فناوری ابری پارس‌پک

دانشمند ارشد داده در صباایده (فیلیمو، آپارات، سینماتیکت)