مصطفی قدیمی

مصطفی فارغ التحصیل ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات از دانشکده فنی دانشگاه تهران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است. وی در حال حاضر به مدت دو سال است که بعنوان مهندس ارشد داده در دیجی کالا فعالیت می کند. از دیگر سوابق کاری وی می توان بعنوان مهندس داده و زیرساخت در Wize Analytics، دانشمند داده در هوش پرداز، متخصص دوآپس در رهنماکالج، مهندس نرم افزار در شرکت کانادایی Lions Digital Solutions و تدریس یار پژوهشی درس MLOps در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اشاره داشت.