علی نظری زاده، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه تهران مرکز است.