من از سال 87 تا 92 مشغول به تدریس در دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی بوده ام و از سال 90 فعالیت در حوزه هوش تجاری را آغاز نموده ام. افتخار همکاری با شرکت SON و مشارکت در پروژه های مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ، صندوق بازنشستگی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات، بانک ملی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی داشتم. مسولیت تدریس و معرفی هوش تجاری در بیش از 50 شرکت را نیز بر عهده داشتم.