about-image

دکتر محمد کیانی

من، مدرس و محقق هوش مصنوعی هستم. تمرکز پژوهش های من در دوره ارشد و دکترا، بر روی مباحث هوش مصنوعی اعم از پردازش تصویر، بینایی ماشین و یادگیری عمیق بوده و از سال 91 تا کنون در شرکت های مختلف دانش بنیان در همین زمینه به انجام پروژه های مختلف مشغول بوده ام و اکنون رئیس هیئت مدیره شرکت هوپاد هستم که در زمینه بینایی ماشین فعالیت می کند. از سال 93 هم تا کنون دوره های مختلف پایتون، متلب، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و بینایی ماشین در مراکز و موسسات مختلف مانند دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، موسسه گلرن، موسسه مهرگان و سازمان فنی وحرفه ای تدریس داشته ام.