مهرنوش زندی

مهرنوش، فارغ التحصیل ارشد ریاضیات گرایش هندسه از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ریاضیات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است.