مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده ساعت نسبت به دانلود دوره آموزشی مربوطه اقدام نمایند. 

به منظور دانلود ویدیوهای دوره ها می توانید نرم افزار IDM و فعالسازی افزونه آن در Google Chrome استفاده کنید.

هر گونه انتشار دوره های آموزشی به صورت حقیقی و مجازی جُرم تلقی شده و پیگرد و عواقب قانونی را به دنبال خواهد داشت.