اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

7 دوره آموزشی
350 دانشجو
1 استاد مجرب
30 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
50%
تخفیف
299,000 تومان 149,000 تومان
53%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان 9,000 تومان
19,000 تومان 9,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 99,000 تومان
199,000 تومان 99,000 تومان
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 99,000 تومان
199,000 تومان 99,000 تومان
51%
تخفیف
4.00 1 رای
99,000 تومان 49,000 تومان
99,000 تومان 49,000 تومان
61%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان 19,000 تومان
49,000 تومان 19,000 تومان