محمد حیدری

من محمد حیدری هستم. به جهت علاقه ای که به هوش مصنوعی و آموزش داشتم استارتاپ Data School رو راه اندازی کردم که به عنوان یک پلتفرم آموزش آنلاین هوش مصنوعی فعالیت داره. فنی تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس درس خوندم و هیچ وقت از یادگیری مطالب جدید فناوری سیر نمی شم.