سبد خرید 0

محمد حیدری

بنیانگذار مدرسه علم داده و بیگ دیتا

انتشار مقاله Graph Representation Learning Towards Patents Network Analysis در IEEE ICCKE 2021

باعث افتخار است که اعلام کنیم مقاله پژوهشی…

آشنایی با Debezium و الگوی Change Data Capture

مقدمه و آشنایی با الگوی Change Data Capture…

معماری های بنیادین جریان داده ها: Lambda و Kappa

تو این مقاله از سری مقالات فنیِ مجله…

پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق

مقدمه یکی از شاخه‌‌های مهم و اساس در…

آشنایی با شبکه بلاکچین

شاید شما مخاطب گرامی هم بارها و بارها…

بازنمایی شبکه توسط یادگیری عمیق

از بازنمایی شبکه بیشتر با عنوان بازنمایی گراف[1]…

انتشار مقاله Persian Opinion Mining: A Networked Analysis Approach در ICWR 2021

باعث افتخار است که اعلام کنیم مقاله پژوهشی…

انتشار مقاله Analysis of ResearchGate, a Community Detection Approach در IEEE ICWR 2020

باعث افتخار است که اعلام کنیم مقاله پژوهشی…

انتشار مقاله Deep Learning-based Sentiment Analysis in Persian Language در IEEE ICWR 2021

باعث افتخار است که اعلام کنیم مقاله پژوهشی…

keyboard_arrow_up