آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
199,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
30%
تخفیف
349,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
199,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
199,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
30%
تخفیف
349,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
34%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
199,000 تومان

مجله استادیار

مجله