41%
تخفیف

ابزارهای کلیدی یک Big Data Engineer

5.00 1 رای
29,000 تومان

 

29,000 تومان
34%
تخفیف

دوره آموزشی بیگ دیتا با Hadoop و Spark

4.76 17 رای
199,000 تومان

 

199,000 تومان