35%
تخفیف

کارگاه آموزشی پروژه محور شبکه های عصبی گرافی

4.75 4 رای
390,000 تومان
فیلمهای ضبط شده جلسات در انتهای بخش قابل مشاهده می باشد. آیا کارگاه به صورت تئوری است؟ خیر این کارگاه…
390,000 تومان