کارشناسی ارشد علوم تصمیم و مهندسی دانش زیرمجموعه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی، دارای روحیه تیمی و بسیار فعال
و علاقمند به فعالیت در حوزه داده کاوی، هوش مصنوعی، سیستم های توصیه گر و توانمند در یادگیری سریع