بلاگ

انتشار مقاله Analysis of Insect-Plant Interactions Affected by Mining Operations, A Graph Mining Approach

مقاله پژوهشی Analysis of Insect-Plant Interactions Affected by Mining Operations, A Graph Mining Approach توسط محمد حیدری بنیانگذار مدرسه علم داده و همکاران پژوهشی ارجمند مقاله علی بیات و پروفسور امیر البدوی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران در کنفرانس IEEE ICCKE 2023 پذیرفته شده است. 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید