20%
تخفیف

دوره آموزشی مصورسازی داده ها با Gephi

5.00 1 رای
39,000 تومان

 

39,000 تومان
50%
تخفیف

دوره آموزشی گراف کاوی با Python NetworkX

5.00 1 رای
99,000 تومان

 

99,000 تومان