20%
تخفیف

دوره آموزشی مصورسازی داده ها با Gephi

5.00 4 رای
39,000 تومان

 

39,000 تومان
51%
تخفیف

دوره آموزشی گراف کاوی با Python NetworkX

5.00 2 رای
49,000 تومان

 

49,000 تومان