61%
تخفیف

دوره آموزشی تحلیل داده با Python Pandas

4.00 1 رای
49,000 تومان 19,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده…
8
49,000 تومان 19,000 تومان
51%
تخفیف

دوره آموزشی آشنایی با سرویس کلودرا

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان 49,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا 24 ساعت آینده، نسبت به…
10
99,000 تومان 49,000 تومان
51%
تخفیف

دوره آموزشی بیگ دیتا با Hadoop و Spark

5.00 2 رای
99,000 تومان 49,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده…
34
99,000 تومان 49,000 تومان
41%
تخفیف

دوره آموزشی مصورسازی داده ها با Gephi

5.00 1 رای
49,000 تومان 29,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده…
7
49,000 تومان 29,000 تومان
51%
تخفیف

دوره آموزشی گراف کاوی با Python NetworkX

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان 49,000 تومان

 

12
99,000 تومان 49,000 تومان
51%
تخفیف

دوره آموزشی مصورسازی داده با Python Matplotlib

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان 49,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده…
5
99,000 تومان 49,000 تومان
50%
تخفیف

دوره آموزشی پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق

بدون امتیاز 0 رای
399,000 تومان 199,000 تومان

 

24
399,000 تومان 199,000 تومان
61%
تخفیف

دوره آموزشی آشنایی با Google CoLab

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان 19,000 تومان
مخاطبین ارجمند و گرامی توجه داشته باشید توصیه می شود پس از تهیه دوره آموزشی مدنظر، حداکثر تا هفته آینده…
9
49,000 تومان 19,000 تومان