90%
تخفیف

دوره کوئری نویسی پیشرفته در SQL Server

5.00 1 رای
30,000 تومان

 

30,000 تومان
90%
تخفیف
20,000 تومان
90%
تخفیف
20,000 تومان
90%
تخفیف
20,000 تومان
90%
تخفیف
30,000 تومان

بوت کمپ نوروزی 1400