67%
تخفیف

دوره کوئری نویسی پیشرفته در SQL Server

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

 

99,000 تومان
50%
تخفیف
99,000 تومان
50%
تخفیف
99,000 تومان
75%
تخفیف
99,000 تومان
50%
تخفیف
99,000 تومان
75%
تخفیف
99,000 تومان