51%
تخفیف

دوره کوئری نویسی پیشرفته در SQL Server

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

 

99,000 تومان
20%
تخفیف
79,000 تومان
51%
تخفیف
49,000 تومان
51%
تخفیف
99,000 تومان
51%
تخفیف
49,000 تومان